Her türde ve güçte VİDALI veya PİSTONLU KOMPRESÖR YEDEK PARÇA ve 7/24 servis güvencesiyle hizmetinizdeyiz.

Garantinin Kapsamı

 • Sanayi bakanlığının 4077 sayılı "Tüketici Hakları Koruma Yasası" gereğince satın alınan ürünler 2 yıl garantili olup garanti süresi ürünün "ilk çalıştırma" ya da "fatura" tarihinden itibaren başlar.
 • Garanti, "ilk çalıştırma" dan itibaren 24 ay, "fatura" tarihinden itibaren 27 aydır. (Hangisi önce dolarsa)
 • Garanti ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar. Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini kapsar.
 • Garanti şartlarının geçerli olması için makinenin bakım ve kullanma kılavuzlarında belirtilen periyodik bakımlarının yetkili servis tarafından eksiksiz olarak yapılmış olması gerekmektedir.
 • Garanti başvurularında, periyodik bakımların yapıldığına dair servis raporlarının ibrazı gerekmektedir.
 • Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretli periyodik bakımların ve oluşan arızaların "yetkili servislere" yaptırılması ve ilgili belgelerin alınması gerekmektedir.
 • Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre ürünün servis istanyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürün satıcısı, imalatcısına veya ihracatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
 • Kompresör, Sanayi Bakanlığı'nca yayınlanan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliği" uyarınca garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının firmamız yetkili sevrisince değiştirilmesi durumunda, bu parçanın firmamız yetkili servislerince takıldığının belgelenmesi ve bu belgenin ibrazı şartı ile, kompresörün yaş ve çalışma saatine bakılmaksızın bu parçanın malzeme, montaj ve işçilik hatalarından dolayı arızalanmasına karşı 6 ay garanti süresi verilir.
 • Parçanın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hattından dolayı arızalanması durumunda gerekli değişim ve onarım firmamız yetkili servislerinde işçilik ve değiştirilen parça ücreti alınmaksızın bedelsiz olarak değiştirilir.
 • Üretici firma tarafından, her ürün için 10 yıl yedekparça bulundurma garantisi vardır.

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

 • Ürünün, üretici tarafından belirtilmiş olan amacına ve standartlarına aykırı kullanılması. (aşırı veya dengesiz yükleme)
 • Kompresör montaj mahalli, sağlıklı ve sürekli çalışmasına uygun olmaması halinde (gerekli hava giriş ve hava çıkış pencereleri olmaması, zeminin uygun ve düz bir platform olmaması, uygun evsafta ve çapta kablo kullanılmaması, topraklama yapılmaması, insan sağlığına ve güvenliğine uygun tüm tedbirlerin alınmaması)
 • Ürün, kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmışsa,
 • Arıza, uygunsuz, kötü ve dikkatsiz kullanımdan kaynaklanmışsa,
 • Arızaya, şebeke elektriğindeki ani yükseklik veya düşüklükler, yıldırım düşmesi, şimşek, yangın, su basması, deprem ve benzeri doğal afetler sebep olmuşsa,
 • Yetkili servis dışında üreticinin öngördüğü teknik bilgi, özel alet ve ekipman ile takılmayan veya başka herhangi biri tarafından bakım ve onarım yapılmışsa,
 • Servis talep ederken, garanti sertifikasının veya alım faturasının ibraz edilmemesi,
 • Yetkili satıcı adı ve adresi garanti sertifikasında kaşelenmemişse,
 • Garanti belgesinde model adı, grup numarası ve satın alım tarihi yazılmamışsa,
 • Periyodik bakımları yetkili servis tarafından ve zamanında yapılmamışsa,
 • Orijinal olmayan yedek parçalar veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağ kullanılmışsa,
 • Tüm filtreler, kondenserler, sigortalar, ampuller, kayışlar, kablolar, rulmanlar, kontak takımları gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabili onarılır veya değiştirilir.
 • Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, ürünün arızalı yerden alınıp başka bir yere taşınması esnasında kullanılan taşıma masrafları ve ziyanlar garanti kapsamı dışındadır.
 • Kullanıcı enerji hatlarından kaynaklanacak tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketicinin Sorumlulukları

Tüketici, kullanma kılavuzunda ve garanti belgesinde belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek, periyodik bakımların düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakımdan sonra yetkili teknik servis tarafından verilen servis raporunun muhafazasından ve istendiği takdirde ibrazından sorumludur. Bu işlem ile kompresörün periyodik bakımlarının yapıldığını belgelemiş olacaktır.

'Orijinal' Olan Güvenlidir

At-Kom'da herbir parça laboratuar ve değişik çalışma koşullarında uzun süre test edilip onaylandıktan sonra kullanılmaya başlanmaktadır.

Bu nedenle Kompresörünüzün emniyeti ve performansının sürekliliği için "Orjinal Parçalar" yerine yalnızca fiyat avantajı nedeniyle kalitesi test edilip onaylanmayan taklit parçalar kullanılmamalıdır.İlk adımda tasarruf sağladığı düşünülen birçok parçanın uzun vadede daha büyük mali külfetler hatta telafisi imkansız riskler getirme ihtimali göz ardı edilmemelidir.

24 Saat At-Kom Güvencesi

At-Kom 24 Saat Yardım, At-Kom kullanıcılarına kompresörlerini aldıkları günden başlayarak hizmet vermektedir.

Bu hizmet ile At-Kom kullanıcılarına 7 gün 24 saat tek bir telefonla yardım isteyebilmenin verdiği güvenlik hissi ve konforu sunulmaktadır. Bir yıl boyunca ücretsiz olarak sunulan bu hizmet sayesinde, üstün At-Kom kalitesi ve hizmetinin her an kullanıcılarımızın yanında olduğunu taahhüt ediyoruz. At-Kom 24 Saat Yardım, At-Kom kompresörlerin yolda kalmasına yol açabilecek her durumda geçerlidir, arıza ve çalınmalarla sınırlı değildir.